Støt op om RespirationsCenter Øst (Sjælland)

Nyheder

Tusinde tak for jeres store fremmøde til samrådet den 7. april 2010 i Folketinget. Det er vi rigtige taknemmelige for.

Vi afleverede 1263 underskrifter til Sundhedsministeren Bertel Haarder med beskeden om at vi ikke må blive glemt.
Læs mere...

images-2

Vi har nu samlet 1335 underskrifter!

Opdateret den 8. april 2010

STOET-RCOE.DK

stacks_image_E6B70D24-8630-4D9A-B1D0-7FC6DA81D299
Støt RCØ afdelingen for hjemmerespiratorbrugere og deres pårørende på Rigshospitalet, ved at sætte din underskrift.

Danmark er tidligere foregangsland for behandling af personer, som har respirator og bor i eget hjem. Over en årrække er antallet af disse mennesker (respiratorbrugere), som i Østdanmark følges og behandles på RCØ, vokset meget betydeligt. Trods mange anmodninger fra personalet på RCØ, har afdelingen ikke fået tildelt ressourcer til at klare de mange nye opgaver.

Ventetiden til undersøgelser for både nye og nuværende brugere er blevet meget lang (over 6 mdr.), og da nogle skal starte behandling hurtigt, er der nu flere eksempler på, at folk dør mens de er på venteliste. Og som om det ikke var nok, har man for nylig på Rigshospitalet besluttet at foretage en nedskæring i RCØ’s personalegruppe på 20 %, hvilket er et skridt i den gale retning og helt uden fornuft.

Situationen på RCØ er således meget alvorlig, og hvis der ikke sker en ændring meget hurtigt, må vi frygte for afdelingens eksistens, og dermed en katastrofal situation for brugerne.

Hvorfor har centrale personer i Region Hovedstaden nedprioriteret en tidligere velfungerende afdeling og helt lukket øjnene i denne sag, og hvorfor skal vi brugere i Østdanmark være truet på livet og stå i en langt dårligere situation end brugerne i Vestdanmark og de øvrige nordiske lande?

Derfor vil vi arbejde for opprioritering af afdelingen, samt støtte RCØ's daglige arbejde, som er livsvigtigt for en mindre - men overset gruppe patienter (Mennesker med Apnø, ALS, Muskelsvind, Sclerose, lammede og andre grupper med vejrtrækningsproblemer.) Afdelingen besidder en meget vigtig viden omkring mennesker med respirationsproblemer, som ikke må gå tabt i det politiske spil.

Vi kræver som patientgruppe, at RCØ bliver anerkendt for sit arbejde og bliver bevaret, så andre hospitaler kan trække på RCØ's viden i akutte tilfælde.

Vi appellerer til at du og alle interesserede skriver under på vores underskriftindsamling, og hjælper os med at råbe vores sundhedsminister op. Vi som mennesker - kan ikke leve uden en specialiseret Respirations-afdeling på Sjælland.

Som patientgruppe er vi utrygge ved, at ansvaret nu ligger hos de lokale sygehuse i Regionerne.

Vi håber på opråb fra vores medlemsorganisationer og med jeres underskrifter, at blive hørt politisk.

Underskrifterne vil blive afleveret personligt til Sundhedsministeren Bertel Haarder, når målet er nået 5000 underskrifter - vi håber på flere.

Med venlig hilsen,
Judith Krautwald, Sarah Glerup og Farhang Nezam Sarmadi

Sæt din underskrift online på: http://stoet_rcoe.skrivunder.dk
© 2009 Stoet-Rcoe.dk Kontakt os